Πελατολόγιο

 Εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ
 Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ
 Εκδόσεις ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ
 Εκδόσεις ΕΣΤΙΑ
 Εκδόσεις MANIFESTO
 Εκδόσεις ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ
 Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ
 Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας
 Περιοδικό ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 Περιοδικό ΦΡΕΑΡ
 Περιοδικό ΡΙΖΑ ΑΓΡΙΝΙΩΤΩΝ
 Περιοδικό ΠΑΡΟΥΣΙΑ
 Εφημερίδα ΔΙΟΝΥΣΟΣ
 Εφημερίδα ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ
 Εφημερίδα ΞΗΡΟΝΟΜΗ
 Εφημερίδα ΤΑ ΛΕΥΚΤΡΑ
 Εφημερίδα ΕΝ ΚΛΕΙΩ
 Εφημερίδα Η ΦΙΛΥΡΑ
 Εφημερίδα ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
 Εφημερίδα ΟΜΗΡΙΔΕΣ
 Διεθνής Οργάνωση LIONS
 CHEF D’OEUVRE (Σχολή μαγειρικής)
 Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού
 Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος
 Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
 Φαρμακοποιοί του Κόσμου
 Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υγειονομικών
 Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων
 Ένωση Ελλήνων Παιδαγωγών
 Σύλλογος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών
 Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΛΤΑ
 Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ
 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ)
 Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ)
 Κίνημα Χριστιανική Δημοκρατία
 ΜΛ – ΚΚΕ
 Νίκας ΑΕ
 EVOCLEAN
 Μ. Πιτσιλίδης A.E.
 LINGUA GLOBE