Τι προσφέρουμε

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν όλο το φάσμα των προεκτυπωτικών και εκτυπωτικών εργασιών, όπως:

 

 • Στοιχειοθεσία κειμένων
 • Σελιδοποίηση
 • Φιλμοποίηση
 • Μοντάζ
 • Ψηφιακή εκτύπωση
 • Βιβλιοδεσία (θερμοκολλητικό – μεταλλικό σπιράλ- πλαστικό σπιράλ – μεταλλική ράχη – photobook)
 • Πλαστικοποίηση
 • Πικμάνσεις

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία, παραγωγή και εκτύπωση :

 • Εφημερίδων
 • Περιοδικών
 • Βιβλίων
 • Επαγγελματικών και τεχνικών εγχειριδίων
 • Επιστημονικών συγγραμμάτων
 • Μελετών
 • Πτυχιακών εργασιών
 • Παρουσιάσεων
 • Τιμοκαταλόγων εστιατορίων
 • Καταλόγων εταιρειών και προϊόντων
 • Ημερολογίων
 • Φυλλαδίων
 • Αφισών και Αφισετών
 • Επιστολοχάρτων
 • Καρτών
 • Οδηγιών χρήσεως
 • Εφαρμογών Μεταβλητών Δεδομένων